องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
ทวนสอบถังขยะเปียก [5 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคราพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี... [5 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน 2566 [21 กันยายน 2566]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [9 กันยายน 2566]
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ นายก อบต.ลุโบะบายะ ได้มอบหมายให้ ปลัดอบต.ลุโบะบายะ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับทีมสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [6 กรกฎาคม 2566]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2566]
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำปีงบ ประมาณ 2566 [9 พฤษภาคม 2566]
โครงการพิษสุนัตบ้า [8 พฤษภาคม 2566]
โครงการสานสัมพันธ์ฯ6-8 พ.ค.66 [6 พฤษภาคม 2566]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566 [22 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)