องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [27 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานฯ ประชาชน เยาวชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [27 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมยกย่องบุคคล [27 ธันวาคม 2565]
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. ปลัดอบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื่นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส ... [9 ธันวาคม 2565]
โครงการถังขยะเปียก ลดโรคร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ [8 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมยกย่องบุคคล [11 เมษายน 2565]
รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการสูงสุด รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินระดับ AA คือมีคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนนขึ้นไป... [11 เมษายน 2565]
กิจกรรม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [11 เมษายน 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานฯ ประชาชน เยาวชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 เมษายน 2565]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [30 มีนาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ)