องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคล [11 เมษายน 2565]
รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการสูงสุด รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินระดับ AA คือมีคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนนขึ้นไป... [11 เมษายน 2565]
กิจกรรม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [11 เมษายน 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานฯ ประชาชน เยาวชน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 เมษายน 2565]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [30 มีนาคม 2565]
การประชุมสภาสันติสุข วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลุโบะบายะ [15 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ [10 กุมภาพันธ์ 2565]
นิเทศติดตามการดำเนินการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอยี่งอ 24-28 มกราคม 2565 [9 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมสภาสันติสุข วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ [9 กุมภาพันธ์ 2565]
พิธิเปิดช่วงเทศปีใหม่ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 [9 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ)