องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box สำนักปลัด
นายนิแม สาคอ
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง) : 092-570-4118
นายประสาทพร ปานชาตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวดารุณี มาหะดุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง) : (ว่าง)

นิติกร
(ว่าง) : (ว่าง)

นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง) : (ว่าง)
นายวาลิด สาเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนูรียา สูกูมุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพารีต๊ะ ซาลีซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายมะอารีฟีน ดอแตบายะ
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายณัฐพล บินมะเก
พนักงานขับรถยนต์
นายอัสมี ติสามานิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุสมัน มะยิ
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสุดกันยา บะอู
คนงานประจำรถขยะ
นายอิสมะแอ แซะบีดิง
คนงานประจำระถขยะ
นายมะกอเซง อาแว
คนงาน (พนักงานกู้ชีพ)
นางสาวยูไร หะยีเจ๊งนิ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นางสาวการีหม๊ะ มีระยะ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายมะสาปีเยียน มะบายะ
จ้างเหมาภารโรง