องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star คณะผู้บริหาร
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
นายอับดุลเล๊าะ หม๊ะมูดอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1784-872
นายเจ๊ะนิ วาเงาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-068-6090
นายรุสลาง ยีปราโซ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-836-7879
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-640-0550