องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง) : 081-959-8700
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง) : 085-640-0550
นายนิแม สาคอ
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง) : 092-570-4118
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง) : 081-092-6417
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง) : 085 - 640 - 0550
นางมาอีย๊ะ อาแว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง) : 087-899-1122