องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
star ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

star O20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
find_in_page เชิญชวนเสนอราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายกูเเบบาเดาะ ถึงสายลุโบะบาเดาะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนามกีฬาประจำตำบล ขนาดยาว 389.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

star 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน