messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
star ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ประจำปีการศึกษา 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

star O15 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

star 016 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน