องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ITA 2023
LPA-2566
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายก อบต.ลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายก อบต.ลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
O9 Social-Network
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
star คณะผู้บริหาร
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
star กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล
folder 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานศึกษา-สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
image สถานศึกษา
image สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
folder ลานกีฬา
แบบสำรวจ
ร้องเรียน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน 2566 [21 กันยายน 2566]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [9 กันยายน 2566]
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ นายก อบต.ลุโบะบายะ ได้มอบหมายให้ ปลัดอบต.ลุโบะบายะ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับทีมสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [6 กรกฎาคม 2566]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2566]
 
star ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

check_circle .
.

star O20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
star O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 66 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 66 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 66 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 65 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 65 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

บุคลากร
star ปลัด อบต.
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
ระบบออนไลน์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึก
คู่มือสำหรับประชาชน
folder คู่มือประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้4,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,630
ทั้งหมด 155,215


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์-(E-services)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ