องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง) : (ว่าง)
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายอุสมาน เจ๊ะมิง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง) : (ว่าง)
นางสาวนูรีดา มะตาเห
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอับดุลเลาะ มาหะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสีตีมารีแย มาฮามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง) : (ว่าง)