องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองคลัง
นางสาวกูรอซียะ รายอกาลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 093-574-3497
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายอุสมาน เจ๊ะมิง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนูรีดา มะตาเห
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวโรสมีนี ปาแน
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นายอับดุลเลาะ มาหะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสีตีมารีแย มาฮามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ