องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองช่าง
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 640 - 0550
นายอัสมูนิง ยาสาแล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวซูไนนะ เจะเงาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอิสมาแอ บินดอมิ
จ้างเหมาช่างไฟฟ้า