องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลุโบะบายะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ (ส.ถ.4/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. (ผ.ถ.4/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอปท.นราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน เยาวชน ฯลฯ ประจำปี พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียกใช้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ การเสนอความต้องการ และมอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลลุโบะบายะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริตร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7