องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 )
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กเเรกเกิดเพื่อรับเงินอุดหนุน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการเเพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พ.ศ. 2566 -2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 )
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานรับจริง-จ่ายจริง ไตรมาสที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานรับจริง-จ่ายจริง ไตรมาสที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8