องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page รายงานผลการจัดทำโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ที่ 237 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
find_in_page รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 177 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9