องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมาอีย๊ะ อาแว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-899-1122
นางอัฌจิมา ลาเต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลุโบะบายะ
นางอามีเนาะ มะกะจิ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแบบาเดาะ
นางนูรีดา ดอเลาะ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแบบาเดาะ
นางสาวคอลีเยาะ มะา
ครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลุโบะบายะ
นางสาวฮาซานี ดือระบู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ