องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
picture_as_pdf O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการบรรยายธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
find_in_page ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อเตรียมความพร้อมและแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file นิเทศติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอยี่งอ 24-28 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือ การประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประชุมสภาสันติสุข 30 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมและแสดงความคิดเห็นในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file โครงการประชุมกรรมการสถานเพื่อเตรียมความพร้อมและแสดงความคิดเห็นในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษาศูนย์พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1