องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder O35 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file มาตราการสร้างจิตสำนึก 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file มาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1