องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder รายงานการประชุม
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายละเอียดรายงานทางการเงินในการประชุุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาท้องถิ่นมีมติรองรับการประชุมแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1