องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star O11 แผนดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์ ผด 02 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file บัญชีโครงการ ผด. 02 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการและครุภัณฑ์ ผด.01 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำนำ-สารบัญ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการและครุภัณฑ์ ผด.01 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file บัญชีโครงการ ผด. 02 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์ ผด 02 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำนำ-สารบัญ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำนำ - สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1