ชื่อเรื่อง : เช่าเต็นท์ ตามโครงการสานสัมพันธ์ยุวชนตำบลลุโบะบายะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง