ชื่อเรื่อง : เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสานสัมพันธ์ยุวชนตำบลลุโบะบายะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง