ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง