ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 5100 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง