ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์งานตัดหญ้าริมถนนในเขตคตำบลลุโบะบายะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง