ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เเก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ เเละให้เเก่เด็กในโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง