ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายกำปงบลูกา - กูโบร์กูแว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 บ้านกูแว ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก