องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณ
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ข้อบัญญัติ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2563-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2562-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2561-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2560-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2558-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ-2559-องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1