องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25