องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
folder ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5